Lov om godskørsel

Lov om godskørsel er ændret således, at der fra 1. juli 2019 kræves en form for vognmandstilladelse til virksomheder, der
fragter gods over 11 kg pr. stk. i varevogne med totalvægt mellem 2.000 og 3.500 kg.

Derfor får alle ejere af disse varevogne for tiden et brev/mail fra Færdselsstyrelsen. Hvis varevognen udelukkende anvendes privat, skal man ikke foretage sig noget. Erhvervsdrivende skal indberette om varevognen anvendes til ”firmakørsel” eller til ”godskørsel for fremmed regning”.

Firmakørsel, der ikke berøres af de nye regler, er transport af gods, der tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af varevognen. Det gælder således gods, som virksomheden er i besiddelse af med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, bearbejdning eller reparation. Det vil sige, at transporten er en hjælpefunktion til virksomhedens samlede aktiviteter. Det gælder også gods, der lejes/lånes.

Godskørsel for fremmed regning er almindeligvis fragtkørsel mod betaling.

Det fremgår ikke klart af vejledningen, hvordan fragtkørsel af stykgods på under 11 kg skal registreres. Men da denne kørsel ikke er omfattet af det nye krav om tilladelse, må det formodes, at det er firmakørsel.

Fristen for registrering er 1. juli 2019, men især for godskørsel er det vigtigt, at få det gjort straks, idet der er krav om efteruddannelse af chauffører.

Der kan findes yderligere oplysninger om de nye krav på følgende link

www.varebilskrav.dk