Privatlivspolitik

Thisted Motor Compagni A/S behandling af personoplysninger

Hos Thisted Motor Compagni A/S  overholder vi persondatalovgivningen. Ifølge loven skal vi oplyse dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger f.eks. i forbindelse med at du køber eller sælger en bil, indgår en leasingaftale eller en aftale om servicering eller værkstedsbesøg eller ønsker at modtage vores markedsføringsmateriale med information om vores egne og vores samarbejdspartneres produkter, services og gode tilbud.

 

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger.

 

Formål og typer af oplysninger

Thisted Motor Compagni A/S  behandler dine oplysninger til varetagelse af følgende overordnede formål:

 

 • Køb/salg af biler og leasing af biler
 • Servicering og værkstedsydelser
 • Markedsføring af vores ydelser, herunder som beskrevet i samtykketeksten, hvis du har givet samtykke til direkte markedsføring
 • Generelle formål som f.eks. overholdelse af gældende lovgivning, administration af vores kundeaftaler, statistik og forretningsudvikling.

 

Thisted Motor Compagni A/S  indsamler oplysningerne hos dig via offentligt tilgængelige kilder som f.eks. motorregistreret, cpr. -registret mv. og behandler blandt andet følgende kategorier af oplysninger:

 

 • Navn på ejer eller bruger af bilen
 • E-mailadresse og telefonnummer
 • Oplysninger om købshistorik hos Thisted Motor Compagni A/S
 • Oplysninger om din bil, f.eks. bilmodel og stamdata
 • Informationer fra bilens It/styreboks.
 • Informationer fra salg og servicering af bilen

o    F.eks. ved særligt udstyr på en bestemt bil

 • Informationer om forsikring af bilen, herunder forsikringsselskab, antal skader på bilen mv.
 • Informationer fra serviceeftersyn og obligatoriske syn.

o    F.eks. indkaldelse til service

 • Informationer om finansiering af bilen.

o    F.eks. oplysninger om finansieringsinstitut, pant i bilen, lånebeløb mv.

 • Informationer fra førsalgs-aktiviteter

o    Herunder f.eks. kampagner

 • Informationer om åbning, læsning mv. af modtaget elektronisk markedsføring.

 

Automatiserede, individuelle beslutninger (profilering)

Dine oplysninger anvendes til automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering. Det kan f.eks. være profilering med henblik på markedsføring, inddeling i kundegrupper mv.

 

Juridisk grundlag for behandling

Det juridiske grundlag for behandlingen af oplysningerne til brug for ovenstående formål er følgende:

 

 • Opfyldelse af en kontrakt, f.eks. kontrakt om køb og salg af en bil, tegning af forsikringer, aftaler om finansiering af biler, booking og gennemførelse af værkstedbesøg mv. (Databeskyttelsesforordningen art. 60, stk. 1, litra b).
 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for oplysningerne (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c).
 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring (Databeskyttelsesfor­ordningen art. 6, stk. 1, litra a). Oplysningerne kan i visse situationer også blive behandlet til andre formål og på baggrund af andre juridiske grundlag. Derfor kan du opleve, at oplysningerne i en vis grad kan blive behandlet fremadrettet, selvom samtykket evt. trækkes tilbage.
 • Interesseafvejning ift. at dokumentere overholdelse af lovgivningen (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).
 • Interesseafvejning i forhold til at evaluere købs- og værkstedsoplevelser (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).
 • Interesseafvejning i forhold til statistik (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

Kilder

Persondata indsamles direkte fra dig, dine it-enheder som smartphone, tablet eller computer, fra bilen og de transaktio­ner, som du gennemfører hos Thisted Motor Compagni A/S  samt fra forsikringsselskaber, finansieringsinstitutter.

 

Om indsamlingen er frivillig eller obligatorisk

Når Thisted Motor Compagni A/S  indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandler dine oplysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive oplysningerne.

 

Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er at du ikke kan få oplysninger om tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv.

 

Ved tilfredshedsundersøgelser og lign. bestemmer du selv om du vil afgive personoplysninger. Hvis du ikke gør det, kan Thisted Motor Compagni A/S  ikke følge op på din evaluering over for dig.

 

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler, leasingaftaler eller ser­vicering/værkstedsbesøg er det obligatorisk for Thisted Motor Compagni A/S  at indsamle oplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre aftalen.

 

Overførsel af personoplysninger til databehandlere eller som databehandler

Thisted Motor Compagni A/S  overfører personoplysninger til sine databehandlere, som behandler (herunder opbevarer) personoplys­ningerne. Pt. er det:

 

IT-leverandør: Vitec Datamann.
DMS-System: Autovision, Autodesktop, Vitec Datamann.
Andet: Bilinfo, Ford Motor Compagny A/S, Suzuki Bilimport Danmark A/S.

 

 

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Thisted Motor Compagni A/S  overfører personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med køb/salg af biler og leasingaftaler, herunder finansieringsselskaber og forsikringsselskaber. Thisted Motor Compagni A/S  videregiver dine personoplysninger til motorregistret, skat, eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber mv., som skal bruge dine oplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale mv.

 

Opbevaringsperiode

Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud derfor, opbevarer Thisted Motor Compagni A/S  oplysningerne i overensstemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.
Til brug for markedsføring, opbevarer Thisted Motor Compagni A/S  dine personoplysninger i den periode samtykket er gældende og i yderligere 5 år efter det til enhver tid senest udsendte markedsføringsmateriale.
Evalueringer mv. opbevares i den periode det er nødvendigt for at analysere og evt. følge op individuelt, dog ikke læn­gere end 1 år fra gennemførelse af evalueringen.

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

 

Tracking af udlejningsbiler, værkstedsbiler og demonstrationsbiler m.fl.

Hvis du lejer, låner eller på anden måde overlades en af virksomhedens køretøjer til afprøvning eller brug, skal du være opmærksom på, at der i køretøjet kan være monteret et tracking-system, som indsamler oplysninger om anvendelsen af køretøjet. Derudover er der fra fabrikken i Ford-køretøjer monteret et modem, som er aktiveret. Oplysninger om køretøjet og dets anvendelse kan henføres til de oplysninger, vi har indsamlet og behandler om dig.

 

Vi indsamler følgende oplysninger om køretøjet og dets anvendelse:

 

 • Køretøjets placering: kan anvendes til at bestemme køretøjets kørselsretning, hastighed, eventuelle anvendte opladningssteder (hvis relevant).
 • Kørselsdata: Hvordan køretøjet betjenes og anvendes (såsom hastighed, brug af accelerator, bremser, sikkerhedsseler osv.).
 • Køretøjsdata: Køretøjets status, ydeevne og diagnostik (herunder kilometertæller, dæktryk, brændstof- og væskeniveauer, batteri, dørlås, advarselsindikatorer, advarsler osv.).
 • Opladningsdata: Hvordan og hvornår batteriet oplades, herunder hastighed og varighed (hvis relevant)
 • Tilsluttede stemmedata: Stemmekommandoer, når du aktiverer stemmegenkendelsessystemet i bilen.
 • Omgivelsesdata: Vejrforhold, trafikforhold, vejoverfladeforhold, trafikskilte og andre omgivelser indsamlet, når køretøjet køres.
 • Rute- og destinationsoplysninger: Herunder anmodninger om søgning efter adresse eller interessepunkt, når du bruger navigationsfunktioner.

 

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler gennem tracking-systemet og modem om dig og anvendelsen af køretøjet til følgende formål:

 • Historik over kørte ture med tid og km
 • Flådestyring og håndtering af biludlejning, herunder fakturering
 • Service og vedligeholdelse af køretøjet
 • For at yde support og besvare forespørgsler
 • Produktkvalitet og udvikling: For at verificere, at en funktion eller tjeneste opfylder sit tilsigtede formål, herunder prognoser, samt at forske i og udvikle nye produkter og tjenester.
 • Vurdere og forbedre kvaliteten af de tjenester, der leveres til dig af os. Vi bruger disse oplysninger til at forstå og forbedre kundeoplevelsen.
 • Udvikle markedsføringsstrategier
 • Komme med anbefalinger og personalisere din oplevelse: vi analyserer, lærer af og bruger oplysninger om din anvendelse af køretøjet, herunder kørselsdata (såsom hastighed og bremsning) og køretøjets placering, til at komme med anbefalinger og levere personlige oplevelser, der er centreret omkring dig og andre kunder.
 • Overholde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser, reagere på juridiske processer eller anmodninger om oplysninger fra offentlige myndigheder eller andre tredjeparter og forhindre og afsløre kriminelle handlinger og bedrageri eller beskytte dine, vores eller andres rettigheder.

 

Vi kan dele de personoplysninger, vi modtager gennem tracking-systemet og modem:

 • Ford Motor Company, deres tilknyttede selskaber samt autoriserede Ford-forhandlere
 • Med virksomheder eller andre organisationer, som vi har indgået aftale med om at stille tjenester til rådighed på vores vegne, så som tracking-teknologi, hosting og informationsteknologi
 • Med professionelle rådgivere
 • Med en retshåndhævende myndighed, domstol, tilsynsmyndighed eller tredjepart, hvis vi mener, dette er nødvendigt for at overholde en juridisk eller lovgivningsmæssig forpligtelse, eller i øvrigt for at beskytte vores rettigheder, en tredjeparts eller individers personlige sikkerhed, eller for at registrere, forhindre eller på anden måde adressere bedrageri, sikkerhed eller sikkerhedsmæssige anliggender
 • Hvor det er nødvendigt for at levere tjenesten, kan vi også dele data med leverandøren af tracking-systemet.

 

Hver modtager af personoplysninger vil anvende disse oplysninger i overensstemmelse med deres politik om beskyttelse af personoplysninger.

 

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger

Vi opbevarer kun dine oplysninger i identificerbar form så længe, som det er nødvendigt for de i denne politik fremsatte formål.
Generelt betyder det, at vi opbevarer dataene i så lang tid, som et af følgende er gældende:

Dine oplysninger er påkrævet for at stille et køretøj til rådighed for dig;

 • Dine oplysninger på rimelig vis er påkrævet for at tilfredsstille formålet, hvortil vi indsamlede oplysningerne;
 • Dine oplysninger på rimelig vis er påkrævet for at beskytte og forsvare vores rettigheder eller ejendom eller
 • Vi på anden måde er påkrævet at opbevare dine oplysninger efter gældende lovgivning.

 

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, herunder visse ret­tigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlin­gen og videregivelse af personoplysningerne, og til at gøre indsigelse mod automatiseret, individuel beslutningstagning.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger og/eller dine rettigheder i forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte Thisted Motor Compagni A/S  på:

 

Navn på forhandler: Thisted Motor Compagni A/S
Adresse: Løvevej 17, 7700 Thisted
E-mail: info@thistedmc.dk
Telefon nr. 97 92 32 11